Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam

Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam
Pengarang
Muhammad Zawwad Ridla

Buku ini menjelaskan bagaimana aliran pendidikan dalam islam muncul dan berkembang, baik itu yang dipelopori oleh individu, ataupun oleh kelompok pembelajar dan intelektual islam.  Buku ini tersimpan di musuem Pendidikan Indonesia UNY sebagai koleksi. 

Jenis Koleksi